Vážení  zákazníci,

 Pošta

Nitrianske Hrnčiarovce

bude  dňa 13. 11. 2019

 

 O T V O R E N Á  

v čase od 11:00 -12:00   

          13:30 – 17:00 hod.

z prevádzkových dôvodov.

Za pochopenie ďakujeme!

Najbližšia dostupná pošta Nitra 1.

 

V Nitre, dňa 11.11. 2019

                                                                     Ing. Iveta Liková

                                                                        Manažér obvodu