Vážení  zákazníci,

 Pošta

 Nitrianske Hrnčiarovce

 bude  dňa 27.6.2019

otvorená od 07:30 do 09:00 hod.

 Z dôvodu pracovného stretnutia

 Najbližšie dostupná pošta: Nitra 1

               

 Za pochopenie ďakujeme!

 V Nitre, dňa 21.6.2019

         

  Ing. Iveta Liková, v.r.                                                      

      VOHP Nitra