Vážení  zákazníci,

 Pošta Nitrianske Hrnčiarovce

 bude  dňa 27.6.2019

otvorená od 07:30 do 09:00 hod.

Z dôvodu pracovného stretnutia

 Najbližšie dostupná pošta: Nitra 1

Za pochopenie ďakujeme!

 

V Nitre, dňa 21.6.2019

  Ing. Iveta Liková, v.r.                                                      

    VOHP Nitra