O Z N A M   P R E   O B Č A N OV ,

dnešný vývoz papiera t.j. P O N D E L O K 30.9.2019 sa neuskutoční z dôvodu choroby zamestnancov firmy, ktorá uskutočňuje vývoz papiera.

Náhradný termín je  02. 10. 2019 t.j. S T R E D A

Ďakujeme za pochopenie