O Z N A M

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu  v roku 2018 pre lokalitu M A L A N T A :

/subor/oznam-pre-obcanov-z-lokality-malanta/