Vážení občania,

  Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce Vám oznamuje , že

                        dňa 29.03. 2018 – štvrtok

 

   bude Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce z a t v o r e n ý

                        z dôvodu čerpania dovoleniek.

     Obecný úrad bude otvorený po Veľkonočných sviatkoch

                                      03.04.2018 - utorok

Mgr. Anna Vrábelová

starostka obce