O Z N A M

Vážení rodičia,

Prerušenie prevádzky MŠ od 29.01.2018 t.j. pondelok

do 02.02.2018 t.j. piatok

K prerušeniu prevádzky v MŠ Nitrianske Hrnčiarovce dochádza z dôvodu

výskytuvysokej chorobnosti detí .

Obec Nitrianske Hrnčiarovce ako zriaďovateľ, vyhovuje žiadosti riaditeľky

MŠ o dočasné prerušenie prevádzky MŚ.

Nástup detí v pondelok t.j. 05.02.2018

Za pochopenie ďakujeme

Mgr. Anna Vrábelová – starostka obce

Obec Nitrianske Hrnčiarovce – zriaďovateľ

/subor/oznam-pre-rodicov-skolkarov/