Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje,

že dňa 22.11.2018 v čase od 07.30 hod. do 12.00 hod.

            lokalita Nitrianske Hrnčiarovce

budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice : viď príloha

/subor/oznam-preruenie-distribcie-elektriny/

  dňa  23.11.2018  v čase od 7.30 hod. do 12.00 hod.

          lokalita Horná Malanata : viď príloha

/subor/oznam-preruenie-distribcie-elektriny-315/