O z n a m

o prerušení distribúcie elektriny - obznámenie verejnosti

dňa 27.06.2018 od 7.30 do 15.30 hod.  budú bez dodávky

elektriny nasledovné ulice : viď príloha

Agátová, Chryzantémova, Cintorínska, Do kameňolomu, Jelenecká,

Kríková č. 7, Mon. Martosiewicza, Pod lesom, Slivková, Svahová,

Čerešňová, Slivková 20

/subor/oznam-prerusenie-dodavok-elektrickej-energie-290/