O Z N A M

/subor/termn-odpotu-elektrickej-elektriny/

Vážení obyvatelia obce Nitrianske Hrnčiarovce.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny zúčtovacích odpočtov spotrieb elektrickej energie, a to nasledovne:

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa/zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. elektromerov).

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

  • 03.2019 – 06.03.2019 priebežne ulica Jelenecká
  • 03.2019: Adyho a Slivková
  • 03.2019: Ovocná, Krajná, Konečná
  • 03.2019/07.03.2019: Vinohrady

ODPOČTÁR: Andrej Šedovič, osobné číslo 80054, kontakt: 0903384113

  • 03.2019: Kuhnova, Attilova, Mikszáthova, Massányiho, Kosúthova, Drevená, Chryzantémova
  • 03.2019: Kríková, Mons.Bartosiewicza, Čerešňová, Do kameňolomu, Svahová
  • 03.2019: Cintorínska, Agátová, Za škôlkou, Pod lesom a Šopronská

ODPOČTÁR: Orvos, Orvosová, osobné číslo 80053, kontakt: 0918235905, 0915695552

  • 03.2019: Pod sokolom, Buková, Dózsova, Lehárova, Lisztova
  • 03.2019: Na strelnici, Pod pánskym lesom a Malanta

ODPOČTÁR: Szetei (80045), Szeteiová (80046), kontakt: 0903409840

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie.