O Z N A M

 V á ž e n í    o b č a n i a,

              oznamujeme Vám, budú dňa 15.júna 2018 v piatok

                              poobede v obci rozmiestnené

                               veľkoobjemové kontajnery.

Kontajnery budú k dispozícii do pondelka 18.júna 2018

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne :

- Cintorínská ulica pri č. domu 2

- na križovatke ulíc Jelenecká a Na strelnici

- na Petöfiho ulici

- na Slivkovej ulici

- na Jahodovej ulici