O Z N A M

Vážení občania ,

oznamujeme  Vám, že dňa 29. novembra 2019 v piatok poobede  budú v obci

rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.

Kontajnery budú k dispozícii do pondelka 2. novembra 2019

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne :

1. kontajner     Cintorínska ulica pri čísle domu  2

2. kontajner      križovatka ulíc Jelenecká a  Na strelnici

3. kontajne       Petöfiho ulica

4.kontajner       Slivkovej ulica

5. kontajner      Jahodovej ulica