O Z N A M

Vážení občania ,

oznamujeme  Vám, že dňa 29. novembra 2019 v piatok poobede  budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.

Kontajnery budú k dispozícii do pondelka 2. decembra 2019

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne :

1. kontajner     Cintorínska ulica pri čísle domu  2

2. kontajner      križovatka ulíc Jelenecká a ulica Na strelnici

3. kontajner       Petöfiho ulica

4. kontajner       Slivkovej ulica

5. kontajner      Jahodová ulica