O Z N A M

Vážení občania ,

oznamujeme  Vám, že dňa 14. júna 2019 v piatok poobede  budú v obci

rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.

Kontajnery budú k dispozícii do pondelka 17. júna 2019

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne :

- Cintorínska ulica pri čísle domu  2

- na križovatke ulíc Jelenecká a  Na strelnici

- na Petöfiho ulici

- na Slivkovej ulici

- na Jahodovej ulici