O Z N A M

Obec Nitrianske Hrnčiarovce týmto oznamuje občanom , že od 27.1.2020 v zmysle Zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch...  vykoná výmenu vodomerov  na ulici: 

Buková, Pod panským lesom, Na Strelnici

prostredníctvom zmluvného prevádzkovateľa Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra ( montéri: p. Kukučka, p. Zrubec).

Preto vás žiadame, aby ste v uvedenom čase sprístupnili vstup k vodomerom.

Ďakujeme za porozumenie