O Z N A M

Oznamujeme Vám, že v tých uliciach v ktorých dnes t.j. 18.1.2018 nebol zobratý papier, bude zobratý v náhradnom termíne.

Termín oznámime miestnym rozhlasom aj na web stránke obce.

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce