O Z N A M

          ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že 11. novembra 2017 t.j. v sobotu  sa uskutoční v našej obci Nitrianske Hrnčiarovce ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU.

Zber bude pred budovou :

POŽIARNEJ ZBROJNICE v čase od 10.40 hod. do 12.10 hod.

Prosíme o striktné dodržiavanie času odberu odpadov.

Žiadame občanov, aby NEBEZPEČNÝ  ODPAD A ELEKTROODPAD , ktorý prinesú bol označený o aký odpad sa jedná napr.:  postrek, farba, olej a pod.. Zároveň upozorňujeme : dávať  pozor,aby sa v odpade nenachádzali neoznačené -  nešpecifikované chemikálie.

Obecný úrad Nitrianske  Hrnčiarovce

/subor/oznam-zber-no/