Západoslovenská distribučná 

V Ý Z V A

Výzva pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia

a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich

bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.

- viď príloha

/subor/ozam-zpadoslovensk-distribun/