PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

NITRIANSKE HRNČIAROVCE na I.POLROK 2017

viď príloha :

/subor/plan-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017/