ZVEREJNENIE PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE na I.polrok 2016

/subor/plan-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2016-pdf/

objav európu 3

Družobné obce

Objav Európu