P O Z V Á N K A

na VALNÉ ZHROMAŽDENIE  Pozemkového spoločenstva URBÁR Nitrianske Hrnčiarovce dňa 09.02.2020  o 14.00 hod v KD Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/pozvanka-na-valne-zhromazdenie-urbar/