P O Z V Á N K A

Pozývame Vás dňa 10.mája 2017 t.j. streda o 16.00 hod. na stretnutie rodičov , ohľadne zápisu Vášho dieťaťa do Materskej školy Nitrianske Hrnčiarovce šk.rok 2017/2018.

Stretnutie sa uskutoční na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce.     

Mgr. Anna Vrábelová- starostka obce