Vinársky spolok sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce - Nitragerencséri szent György borászok társulata“ si vás dovoľuje pozvať na výročnú členskú schôdza združenia, ktorá sa bude konať dňa 23.02.2018 (piatok) o 18:00h v kultúrnom dome Nitrianske Hrnčiarovce.

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti združenia za rok 2017 a hospodárenie.
3. Podujatia združenie v roku 2018
4. Verejná diskusia a  pripomienkovanie
5. Schvaľovanie programu činnosti na rok 2018
6. Registrácia členov združenia a výber členských príspevkov (20€)
7. Záver

Tešíme sa na vašu účasť.
S pozdravom
Predseda združenia
Alexander Balkó