OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

_____________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na pracovné stretnutie Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce

dňa 26. septembra 2017 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce

za prítomnosti Ing. arch. Petra Miziu, spracovateľa ÚPN obce Nitrianske Hrnčiarovce

( úloha z OcZ konaného dňa 13. septembra 2017 )

S pozdravom

Mgr. Anna VRÁBELOVÁ

starostka obce