Poďakovanie za zbierku a vianočný koncert

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v sobotu 8. 12. 2018 prispeli akoukoľvek mierou a snahou k dobročinnej akcii pre ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce. Opäť sa ukázalo, že napriek všetkým vlastným ťažkostiam sme stále vnímaví aj na potreby iných. Výťažok z neho - suma 1900, eur nielen finančne pomôže našej ZŠ, ale je pre nás aj veľkým morálnym povzbudením. Veľmi si cením, keď viem, že sa nájdu okolo nás ľudia, ktorí nám fandia a vyvíjajú vlastnú iniciatívu, aby nám  pomohli pokračovať v našej akcii ďalej. Moja vďaka patrí vám všetkým, poslancom, zamestnancom obce, vedeniu ZŠ, učiteľom a pracovníkom ZŠ, všetkým účinkujúcim a štedrým rodičom!

PhDr. Katarína Nagyová

starostka obce

Predbežná správa k verejnéj dobrovolnej  zbierke vykonanej dňa 08.12.2018 :

/subor/predben-sprva-k-verejnej-dobrovonej-zbierke/