O Z N A M

Vážení občania,

venujte pozornosť predĺženiu skrátenia trasy spojov linky č. 27,

končiacich v našej obci do štvrtka 21.02.2019 do 18.00 hod..

Ďakujeme za pochopenie