Západoslovenská distribučná oznamuje , prerušenie elektrickej energie v lokalite

HORNÁ MALANTA č. 10,12,14,16,18,18/VE,19/BL,2,20,20/BL,4,6,8

v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa 27.júla 2017

viď príloha:/subor/prerusenie-elektriny-malanta/