P O Z V Á N K A

Regionálne združenie podzoborských obcí Vás srdečne pozýva dňa 19.novembra 2016 (sobota) od 13.00 do kultúrneho domu v Kolíňanoch na regionálnu ochutnávku destilátov. Do súťaže sa môžu prihlásiť malovýrobcovia destilátov. Vzorky sa zbierajú na miestnom obecnom úrade do 11.novembra – piatok do 12.00 hod. Z každej vzorky je potrebné odovzdať 0,35 litrov. Účasť v súťaži je bez štartovného, t.j. je bezplatná. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.A Zoboralji Községek Regionális Társulása 2016.november 19-én (szombat) 13.00 ó kezdettel regionális pálinkakóstolót szervez a koloni kultúrházban. A pálinkamintákat, melyek űrtartalma 0,35 liter, november 11-ig délig vesszük át a helyi községi hivatalban. A versenybe való benevezés díjtalan. Érdeklődők további infókat a helyi községi hivatalban kaphatnak.

/subor/01-tabulka-na-zber-vzoriek-1-xls-343/

/subor/02-hlasenie-jelentes-a-palinkakostolorol-doc-954/

/subor/00-statut-regionalnej-ochutnavky-destilatov-javaslat-1-doc-653/