ROCK MÚZEUM

Ako tak sledujem dnešné vysielanie komerčných médií, ktoré považujem osobne za prostredie znečisťujúce, napadá ma myšlienka, akoby sme my ani neboli existovali. Pokúšajú sa prekresliť minulosť, ako keď Rolling Stones premaľovali červené dvere na čierne. Dnešná mládež už nevie, ako vyzerá kazetový alebo kotúčový magnetofón, gramofón, alebo ako sa ukázalo pri jednej ankete, nepozná ani význam slova uhlie. Preto som sa rozhodol založiť múzeum, požiadal hudobníkov, technikov a fanúšikov o pomoc, aby sme spoločnými silami, pokiaľ je to ešte možné, poskladali našu minulosť. „My odídeme, skladby zostanú. Rocková hudba je večná a nezničiteľná.“

Lóránt Schuster / skupina P. Mobil

INFORMÁCIE: Katona László  951 01 Nitrianske Hrnčiarovce  Jahodová 2  tel.: +421 903 77 05 39
E-mail: pmobilkatona@gmail.com  www.pmobil.hu/rockmuzeum