Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 vydáva ROZHODNUTIE o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku

 požiaru v celom územnom obvode okresu NITRA - viď príloha

/subor/rozhodnutie-o-vyhlaseni-zvyseneho-vzniku-poziaru/