Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v rámci jarného upratovania budú dňa 3.júna 2017 v obci

rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery :

Kontajnery budú k dispozícii do pondelka 5.júna 2017.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne :

-Cintorínska ul. pri čísle domu 2

-na križovatke ulíc Jelenecká a Na strelnici

- na Petöfiho ulici

- na Slivkovej ulici

-na Jahodovej ulici

-na križovatke ulíc Chryzantémová a Agátová

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce