Organizačná štruktúra obce Nitrianske Hrnčiarovce

 

 

 

Podrobný rozpis organizačnej štruktúry obce Nitrianske Hrnčiarovce

 

Starosta obce

Mgr. Anna Vrábelová

 

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Dana Jakabová

 Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Štefan Ailer, PhD.

       Július Czako

Ing. Peter Czako, PhD.

Mgr. Peter Czakó

Ing. Kristína Deáková

      Katarína Filová

PhDr. Katarína Nagyová -zástupca starostu

        Róbert Tábi

Ing. Petra Zaujecová, PhD.

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: PhDr. Katarína Nagyová

Členovia : Ing. Štefan Ailer, PhD.

                        Július Czako

 

Komisia výstavby, územného plánovania, financií

Predseda:       Róbert Tábi

Členovia: Ing. Štefan Ailer. PhD.

                       Dušan Repa

                 Ing. Richard Lidik

                 Ing. Soňa Gatciová

 

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

Predseda : Ing. Peter Czako, PhD.

Členovia :  Ing. Soňa Ailerová

                  Mgr. Peter Czakó

 

Komisia pre rozvoj športu a mládeže

Predseda:   Július Czako

Členovia :   Ľubomír Danko

                   Július Zúzik

                   Ivan Czakó

             Ing.Jozef Husárik

            Ing. Richard Lidik

                  Pavol Filo

                  Kinče Jozef

 

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry

Predseda : Ing. Kristína Deáková

Členovia :  Ing. Petra Zaujecová, PhD.

                   Mgr. Klaudia Czakóová

                   Mgr. Jakub Czako

 

Komisia sociálno zdravotná

Predseda : Katarína Filová

Členovia :  Mgr. Eva Danková

                  Mgr. Dana Jakabová

                  PaedDr. Irena Maríková

                  PhDr. Katarína Nagyová

                           Kamila Pindešová

                  Ing. Petra Zaujecová, PhD.

 

Výkon verejnej správy obecného úradu

  • správa miestnych daní a poplatkov, evidencia obyvateľstva: Andrea Czakóová
  • sekretariát, technický úsek: Mária Vrábelová
  • ekonomický úsek: Katarína Czaková, Slávka Grežová
  • spoločný stavebný úrad: Ing. Alžbeta Žitňanská, Martina Piršelová, Peter Vranka

 

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce