Organizačná štruktúra obce Nitrianske Hrnčiarovce

 

 

 

Podrobný rozpis organizačnej štruktúry obce Nitrianske Hrnčiarovce

 

Starosta obce

PhDr. Katarína Nagyová

e-mail: starostkaounh@mail.telekom.sk

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Dana Jakabová

Poslanci obecného zastupiteľstva

Doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

       Július Czako

Ing. Kristína Deáková

      Katarína Filová

Ing. Marián Kováč

Ing. František Szorád

Ing. Ivan Šiška

        Róbert Tábi - zástupca starostu

Ing. Petra Zaujecová, PhD.

Komisie obecného zastupiteľstva

 Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Petra Zaujecová, PhD.

Členovia : Ing. Štefan Ailer, PhD.

                 Ing. Marián Kováč    

 

Komisia finančnej správy , obecného majetku, územného plánovania a výstavby

Predseda:      Július Czako

   Členovia:     Róbert Tábi

                 Ing. Ivan Šiška

                 Ing. Richard Lidik

                 Mgr. Peter Czako

 

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

Predseda : Ing. Marián Kováč

Členovia :  Ing. Peter Zajác, PhD.

                  PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.      

                  Ing. Miloš Kováč

                        Ladislav Baláži

 

Komisia školstva , mládeže, kultúry a športu sociálno-zdravotnej

Predseda : Ing. Kristína Deáková

Členovia :         Katarína Filová

                         Ing. František Szorád

                         Ing. Peter Czako

                          Bc. Bernadeta Uhlíková

                         Mgr. Beata Tábiová

                                Ladislav Finta

     

 Výkon verejnej správy obecného úradu

  • správa miestnych daní a poplatkov, evidencia obyvateľstva: Andrea Czakóová : aczakoovaounh@mail.telekom.sk
  • sekretariát, technický úsek: Mária Vrábelová
    mvrabelovaounh@mail.telekom.sk
  • ekonomický úsek:
  • Katarína Czaková : kczakovaounh@mail.telekom.sk
  • Slávka Grežová    : sgrezovaounh@mail.telekom.sk
  • spoločný stavebný úrad: Ing. Alžbeta Žitňanská, Martina Piršelová, Peter Vranka: ounhaz@gmail.com

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce