Upozorňujeme občanov, že od 1. júla 2019 už nebudú platiť  staré nálepky na KOMUNÁLNY ODPAD.

Vyvezené budú nádoby, ktoré sú označené novými nálepkami na rok 2019.

V Y Z Ý V A M E preto tých občanov, ktorí poplatok za komunálny odpad nemajú uhradený, aby urýchlene tento poplatok zaplatili a vyzdvihli si nálepku na rok 2019 na obecnom úrade.