Upozornenie

Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

/subor/upozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziava-906/