Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre

vydáva :

"Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou

na domácu spotrebu "- viď príloha

/subor/usmernenie-pri-postupe-registracie-chovu-s-jednou-osipanou/