Vakcinácia psov a mačiek v Nitrianských Hrnčiarovciach

Veterinárny lekár MVDr.Zakucia Mikuláš oznamuje občanom že dňa 14.10.2017

t.j. v sobotu ,bude očkovať psov a mačky staršie ako tri mesiace proti besnote

Očkovanie je povinné. Poplatok za jedno zviera je 6 eur. Zároveň je možné dať si

psov zavakcinovať proti ostatným infekciam a zakúpiť tabletky proti vonkajším

vnútorným parazitom.

Očkovanie sa uskutoční o 12,00 hod.na križovatke ulíc Na strelnici

a Jelenecká,

o 13,00 na konečnej zástavke autobusu č.27

a o14,00 na Cintorínskej ulici pred domom s číslom 6.