Vakcinácia psov a mačiek v Nitrianských Hrnčiarovciach

Veterinárny lekár MVDr.Zakucia Mikuláš oznamuje občanom že dňa 23.9.2017

t.j. v sobotu ,bude očkovať psov a mačky staršie ako tri mesiace proti

besnote.Očkovanie je povinné.Poplatok za jedno zviera je 6 eur. Zároveň je možné dať

si psov zavakcinovať proti ostatným infekciam a zakúpiť tabletky proti vonkajším

a vnútorným parazitom. Očkovanie sa uskutoční o 12,00 hod.na križovatke ulíc Na

strelnici a Jelenecká, o 13,00 na konečnej zástavke autobusu č.27 a o14,00 na

Cintorínskej ulici pred domom s číslom 6.