OBEC Nitrianske Hrnčiarovce

                                     V y h l a s u j e :

             

       VÝBEROVNE KONANIE na funkciu riaditeľa MŠ Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/vberov-konanie-na-riaditea-m-nitrianske-hrniarovce/