Zverejnenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania

Infraštruktúra obytnej zóny " Pod vodojemom "

/subor/verejn-vyhlka-infratruktra-pod-vodojemom/