ZVEREJNENIE :

STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Miestne komunikácie za škôlkou Nitrianske Hrnčiarovce

/subor/verejn-vyhlka-stavebn-povolenie-mk-za-klkou-145/