ZVEREJNENIE - VEREJNEJ VYHLÁŠKY

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

"Kanalizačná prípojka - splašková"

/subor/verejna-vyhlaska-oznamenie/