O Z N A M

Vážení občania,

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci  s  obecným úradom Nitrianske Hrnčiarovce

 pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk

viď príloha

/subor/virtualny-cintorin/