/subor/výluka-autobusu--27-12-2-2019-15-2-2019/

Vážení cestujúci,
venujte pozornosť skráteniu trasy spojov končiacich v obci Nitrianske Hrnčiarovce od utorka 12. februára 2019 od 8:00 nepretržite do piatku 15. februára 2019 do 18:00.

Spoje linky 27, ktoré premávajú v úseku Železničná stanica Nitra – Nitrianske Hrnčiarovce a späť (nepremávajú do Štitár), budú končiť a začínať na zastávke Nitrianske Hrnčiarovce, ZŠ. Obvyklú konečnú zastávku Nitrianske Hrnčiarovce na križovatke Jeleneckej a Chryzantémovej ul. nebudú obsluhovať.
Spoje, ktoré budú mať skrátenú trasu po základnú školu:

z Nitry o 4:41, 5:08, 6:07, 7:00, 15:10, 16:10, 17:40, 18:33, 20:33, 21:33 a 22:33
z Nitrianskych Hrnčiaroviec o 4:57, 5:27, 6:27, 7:27, 15:37, 16:37, 18:04, 19:04, 21:04, 22:05 a 22:50

V utorok pred 8. hodinou a v piatok po 18. hodine trasa spojov nebude skrátená.

V stredu a štvrtok platí výluka celodenne.

Spojov, ktoré premávajú do/zo Štitár, sa obmedzenie netýka – tieto obsluhujú všetky zastávky.

Ďakujeme za pochopenie.
V Nitre: 4. 2. 2019
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra
Informácie: www.arrivanitra.sk