OZNAM - Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018

E-mailová adresa Obce Nitrianske Hrnčiarovce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a súčastne aj do okrskovej volebnej komisie je :

ounh@stonline.sk

/subor/voby-do-orgnov-samosprávy-obcí-305/