USMERNENIE MV  SR

k umiestňovaniu volebných plagátov kandidujúcich subjektov na verejných

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy

obcí v roku 2018

/subor/voby-do-orgnov-samosprvy-obc-344/

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

má vyhradené verejné  priestranstvo na umiestňovanie volebných plagátov pre

kandidujúce subjekty :

1. tabuľa pred  budovou Pošty na Jeleneckej ulici 147 

2. tabuľa - parkovisko na Adyho ulici