VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

                                       OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

                                    zverejňuje emailovú adresu

                na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

               do Okrskovej volebnej komisie v Nitrianskych Hrnčiarovciach

                                               pre voľby prezidenta  SR 2019

                     a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

                                                pre voľby prezidenta SR 2019

                                                      ounh@stonline.sk

              

              Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
                                          voľby prezidenta Slovenskej republiky
                                                          a určil deň ich konania

                                                       na sobotu 16. marca 2019
                                                   voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

      Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

                                                       na sobotu 30. marca 2019
                                                 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

V Nitrianskych Hrnčiarovciach 25.01.2019