VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

                                       OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

                                    zverejňuje emailovú adresu

                na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

               do Okrskovej volebnej komisie v Nitrianskych Hrnčiarovciach

                                               pre voľby prezidenta  SR 2019

                     a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

                                                pre voľby prezidenta SR 2019

                                                      ounh@stonline.sk

V Nitrianskych Hrnčiarovciach 25.01.2019