Volebná komisia NSK  podľa § 141 ods.2 a § 146 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnené zákonov v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote  zasiela :

- zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu

- zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľbu do zastupiteľstva

/subor/zoznam-kandidatov-na-predsedu/

/subor/kandidati-do-zastupitelstva-nsk/