Voľby do orgánov samosprávnych krajov

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV

oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.,

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

/subor/volby-do-organov-samospravnych-krajov-499/

/subor/volby-informacie-pre-volica-v-slovenskom-jazyku-docx/

/subor/volby-info-pre-volica-mj-docx/