Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 10.11.2018

Obec Nitrianske Hrčiarovce :

_______________________________________________

Novozvolená starostka obce Nitrianske Hrčiarovce

 

Katarína Nagyová., PhDr.                  s počtom hlasov             665

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov

obecného zastupiteľstva  v

Nitrianskych Hrnčiarovciach 10.11.2018

                                                                                      Počet hlasov

1. Kristína Deáková, Ing.                                                       418

2. Róbert Tábi                                                                         417

3. Petra Zaujecová, Ing.,PhD.                                                412

4. Katarína Filová                                                                   396

5. Štefan Ailer, Doc., Ing.,PhD.                                              381

6. Marián Kováč, Ing.                                                             367

7. Július Czako                                                                        366

8. František Szorád, Ing.                                                       347

 9. Ivan Šiška, Ing.                                                                  341

/subor/uverejnenie-výsledkov-volieb/