/subor/vyhlasenie-vyzvy-mas/                                                                           

 

Miestna akčná skupina

Občianske združenie ŽIBRICA

          vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK

 

Kód výzvy: OZŽ/ NSK/LEADER1/2020-Op12

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), vyhlasuje dňa 3.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ŽIBRICA. Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020, v termíne od 03.02.2020 do 02.03.2020 pre opatrenia:

 

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 24.02.2020 do 02.03.2020 v priestoroch kancelárie OZ ŽIBRICA: Dolné Lefantovce 134, 951 45 Dolné Lefantovce.

 

Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke OZ ŽIBRICA : http://www.ozzibrica.sk/

03.02.2020

 

                                                                                                                       PhDr. Katarína Nagyová v.r.

                                                                                                                                                              starostka obce